Perućac – Višegrad 25.06.2022.

PROGRAM PUTOVANJA:

25.06.2022. – Polazak autobusa iz Subotice, Ade i Kikinde u ranim jutarnjim časovima (tačno vreme biće objavljeno 2 dana pred polazak). Putovanje preko Bečeja i Novog Sada do Perućca.

Sastanak putnika na jezeru Perućac, pregled putnih dokumenata, ukrcavanje na brod. Krstarenje kanjonom reke Drine do Višegrada

Na plovidbi dugačkoj 52 km uživaćemo u lepoti prirode, u staništima biljnih i životinjskih vrsta Nacionalnog parka Tara, ušću reke Žepe u reku Drinu, proći ćemo kroz najuži deo kanjona, kroz kamp Stari Brod, pored manjih potoka i rečica, srednjovekovnih utvrđenja.

Po dolasku u Višegrad, slobodno vreme za obilazak Andrićgrada i starog mosta Mehmed-paše Sokolovića. Najveću atrakciju ovog grada predstavlja most preko Drine, koji je Mehmed-paša Sokolović podigao 1571. godine, a koji je u svom romanu Na Drini ćuprija opisao Ivo Andrić za koji je dobio Nobelovu nagradu za književnost. Od 2014. godine za posetioce je otvoren Andrićgrad, turistički kompleks, čiji je idejni tvorac režiser Emir Kusturica.

Povratak na brod i krstarenje do Perućca.

  Polazak auatobusa u večernjim časovima i dolazak na mesto u kasnim večernjim časovima u zavisnosti od uslova na putu i pauza. Kraj programa.

CENA ARANŽMANA: 45 eura

deca do 10. godina – 35 eura

NA IZLET JE NEOPHODNO PONETI VAŽEĆU LIČNU KARTU ILI PASOŠ A DECA MLAĐA OD 18 GODINA VAŽEĆI PASOŠ.

(za putnike sa mađarskim pasošom neophodan je antigenski test)

ARANŽMAN OBUHVATA:

 • prevoz turističkim autobusom
 • vožnju brodom
 • usluge turističkog pratioca
 • troškove organizatora

ARANŽMAN NE OBUHVATA: 

-individualne troškove

-putno zdravstveno osiguranje Wiener Stadtische. Deca do 18 godina 81.00 dinara, odrasli do 70 godina 115,00 dinara, osigurana suma 12000 eura.

NAČIN PLAĆANJA: 1.000.00 dinara pri rezervaciji, ostatak 7 dana pre polaska.

Aranžman je rađen na bazi 45 prijavljenih putnika. Rok za otkaz usled nedovoljnog broja putnika je 5 dana.

Prema zakonu o turizmu, član 79, za jednodnevne izleti (putovanja kraća od 24h), nije obezbeđena zaštita u pogledu garancije putovanja.

Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja turističke agencije MOL TRAVEL.

Cenovnik br. 26. od 11.04.2022. godine.

“MOL PREVOZ” doo Ada – ogranak turistička agencija “MOL TRAVEL” POSREDNIK, Ada

Ada, Ive Lole Ribara bb, tel 024/580-111

OPŠTE NAPOMENE:

 • Maloletni putnici ukoliko ne putuju u pratnji oba roditelja moraju imati overenu saglasnost roditelja.
 • Agencija zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih programom, kao i redosleda razgledanja usled objektivnih okolnosti (npr. gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak….).  Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta ili tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja… ne rade.
 • Agencija zadržava pravo da realizaciju programa putovanja izvrši u saradnji sa drugom agencijom.
 • Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, vremena dolaska i daljeg rasporeda u aranžmanu).
 • Za sve informacije date usmenim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja.
 • Redosled sedenja u autobusu se pravi prema datumu prijave, uz uvažavanje starijih putnika, trudnica, porodica sa decom do 12 godina kao i putnika sa dokumentovanim zdravstvenim problemima. Putnik je dužan da prihvati sedište koje mu agencija dodeli.
 • Moguće je doplatiti željeno sedište po ceni od 500.00 dinara po osobi, ukoliko je raspoloživo izuzimajući sedišta u prvom redu.
 • Mole se putnici da dan pre putovanja provere tačno vreme i mesto polaska autobusa.
 • Mole se putnici da vode računa o svojim ličnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana, jer ni agencija, ni prevoznik ne odgovaraju za gubitak ličnih stvari. U slučaju obijanja autobusa, putnik može zatražiti nadoknadu štete samo za svoje osigurane stvari kod ovlašćenih osiguravajućih kuća. Agencija ne može odgovarati niti se agenciji pišu prigovori u slučaju ovih nepredviđenih okolnosti.
 • PUTOVANJE JE GRUPNO. SVE JE PODREĐENO GRUPI. Pojedinačne želje i interesi se ne mogu ispunjavati. Za ovakvu vrstu putovanja neophodno je međusobno poštovanje i razumevanje među putnicima.

“MOL PREVOZ” doo Ada – ogranak turistička agencija “MOL TRAVEL” POSREDNIK, Ada

Ada, Ive Lole Ribara bb, tel 024/580-111

Pošaljite nam poruku preko Facebook Messenger-a