Ópusztaszer

– najveći muzejsko-izložbeni prostor Mađara –

ADA – ÓPUSZTASZER – SEGEDIN ADA

Program putovanja:

           Polazak autobusa u 07.00 časova iz Ade ispred glavne autobuske stanice. Vožnja do Ópusztaszer-a sa usputnim zadržavanjem radi odmora i obavljanja carinskih formalnosti.

           Dolazak u Ópusztaszer oko 10:00 časova. Obilazak Nacionalnog istorijskog  parka (više informacija na: www.opusztaszer.hu). Ovaj kompleks posvećen je Mađarima koji su osvojili svoju zemlju. Jedan od posebnih znamenitosti ovog parka jeste Festijeva panorama „Dolazak Mađara“ od 1800 kvadratnih metara.

           Obilazak Ópusztaszer-a u pratnji lokalnog vodiča u trajanju od sat i po. Nakon toga slobodno vreme za individualne aktivnosti ili odlazak na ručak.

Putovanje autobuskom do Segedina. Slobodno vreme za obilazak centra grada: Glavni Sečenji trg, Segedinska katedrala, Nova Sinagoga, Srpska pravoslavna crkva Svetog Nikole i mnoge prirodne oaze koje ulepšavaju grad.   

Polazak autobusa za Srbiju oko 18:00 časova. Dolazak autobusa  u mesto polaska oko 20.00 časova.

CENA ARANŽMANA: 2.700,00 din

Termin: 23.10.2021.

Aranžman obuhvata:

  • prevoz autobuso turističke klase (klima, audio i video oprema)
  • ulaznicu u Nacionalni park Ópusztaszer
  • lokalnog vodiča u Ópusztaszer-u
  • putno zdravstveno osiguranej bez kovida
  • troškove organizacije.

Aranžman ne obuhvata:

  • ručak u restoranu „Gőzos Bűfé“. Meni: supa, bečka šnicla, palačinke. Cena po osobi 670,00 dinara  Obavezna prijava za ručak prilikom rezervacije.
  • individualne troškove.

Uslovi plaćanja: do polaska.

NAČIN PLAĆANJA: 1.000.00 dinara pri rezervaciji, ostatak 7 dana pre polaska.

USLOVI ZA ULAZAK U MAĐARSKU: Trenutno se ulazi u Mađarsku bez ikakvih uslova.

NAPOMENE: Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.

Agencija zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih programom, kao i redosleda razgledanja usled objektivnih okolnosti (npr. gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak….).  Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta ili tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja… ne rade.

Agencija zadržava pravo da realizaciju programa putovanja izvrši u saradnji sa drugom agencijom.

Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, vremena dolaska i daljeg rasporeda u aranžmanu).

Za sve informacije date usmenim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja.

Redosled sedenja u autobusu se pravi prema datumu prijave, uz uvažavanje starijih putnika, trudnica, porodica sa decom do 12 godina kao i putnika sa dokumentovanim zdravstvenim problemima. Putnik je dužan da prihvati sedište koje mu agencija dodeli.

Moguće je doplatiti željeno sedište po ceni od 300.00 dinara po osobi, ukoliko je raspoloživo izuzimajući sedišta u prvom redu.

Mole se putnici da dan pre putovanja provere tačno vreme i mesto polaska autobusa.

Mole se putnici da vode računa o svojim ličnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana, jer ni agencija, ni prevoznik ne odgovaraju za gubitak ličnih stvari. U slučaju obijanja autobusa, putnik može zatražiti nadoknadu štete samo za svoje osigurane stvari kod ovlašćenih osiguravajućih kuća. Agencija ne može odgovarati niti se agenciji pišu prigovori u slučaju ovih nepredviđenih okolnosti.

PUTOVANJE JE GRUPNO. SVE JE PODREĐENO GRUPI. Pojedinačne želje i interesi se ne mogu ispunjavati. Za ovakvu vrstu putovanja neophodno je međusobno poštovanje i razumevanje među putnicima.

Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Aranžman je rađen na bazi 45 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika agencija ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska.

Prema Zakonu o turizmu iz 2019. godine, agencija nije u obavezi da za jednodnevne izlete obezbedi zaštitu u pogledu garancije putovanja (u slučaju insolventnosti agencije, kao i u slučaju lošeg izvršenja usluga), ta se Garancija putovanja ne izdaje putnicima. 

Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja turističke agencije MOL TRAVEL.

Cenovnik br. 08 od 27.09.2021. godine.

“MOL PREVOZ” doo Ada – ogranak turistička agencija “MOL TRAVEL” Ada

Ada, Ive Lole Ribara bb, tel 024/580-111

069-262-47-32

Pošaljite nam poruku preko Facebook Messenger-a