Maribor – Grac

4 dana – 1 noćenje
12/15.04.2019, 03/06.05.2019, 17/20.05.2019, 07/10.06.2019,
21/24.06.2019, 05/08.07.2019.