Manastir Tumane – Srebrno jezero

PROGRAM PUTOVANJA

Polazak autobusa iz Subotice od Nepkera u 05.15 časova, iz Kanjiže sa glavne autobuske stanice u 06.00 časova, iz Ade sa glavne autobuske stanice u 07.00 časova, iz Kikinde (naknadno će biti objavlejno vreme poalska), iz Novog Sada sa benzinske pumpe Sadović petrol, na Temerinskom putu (kod Rodića) u 08.30 časova. Vožnja preko Beograda, Požarevca do manastira Tumane sa usputnom pauzom radi odmora.

Ovaj manastir smešten je u podnožju golubačkih planina, na levoj obali Tumanske reke, tako da i sama priroda upotpunjuje lepotu ove svetinje. Jedno predanje kaže da je manastir Tumane nastao kao zadužbina kosovskog junaka Miloša Obilića. On je započeo gradnju manastira ali nije ga završio jer je otišao u Kosovski boj 1389 god. U manastiru Tumane se kao najveća svetinja, čuvaju mošti Svetog Zosima Tumanskog, Sinaita čudotvorca. Obilazak manastira Tumane.

Odlazak do Golubca. Slobodno vreme ili fakultativno ručak u restoranu hotela „Golubački grad“. Meni: čorba, bečka šnicla, prilog, sezonska salata, hleb. Obavezna prijava za ručak prilikom rezervacije.

Putovanje do Srebrnog jezera.Ovo veštačko jezero nastalo je pregrađivanjem dunavskog rukavca. Prostire se na površini od 4km2.U kasnim popodnevnim časovima, voda zbog bezbroj iskrica po svojoj površini dobija biserni odsjaj i tada shvatite po čemu je ovo jezero ustvari dobilo ime.Slobodno vreme za šetnju duž lepo uređenog šetališta na kome se nalaze brojni restorani, kafici i prodavncie i suvenirnice.

Povratak autobusa za polazno mesto i dolazak u večernjim časovima. Kraj aranžmana.

CENA ARANŽMANA: 2.600.00 dinara – polazak iz Subotice, Kanjiže, Kikinde i Ade

CENA ARANŽMANA: 1.900.00 dinara – polazak iz Novog Sada

Cene su izražene u dinarima po osobi

TERMIN: 22.11.2020.

ARANŽMAN OBUHVATA:

  • prevoz turističkim autobusom na navedenoj relaciji,
  • usluge turističkog pratioca i
  • organizacione troškove.

ARANŽMAN NE OBUHVATA:

  • ručak – 800.00 dinara (meni: čorba, bečka šnicla, prilog, salata i hleb). Obavezna prijava za ručak prilIkom rezervacije. Minimum 20 prijavljenih za organizaciju ručka.
  • individualne troškove.

VAŽNA NAPOMENA: polazak iz Kanjiže je garantovan. Za polazak iz Subotice neophodno je minimum 10 putnika!

VAŽNA NAPOMENA: u slučaju nedovoljnog broja putnika, program se može realizovati uz saglasnost putnika za uvećanje cene u iznosu od 1.000.00 dinara po putniku.

CENA ZA DECU DO 12 GODINA: 2.200.00 dinara za polazak iz Subotice, Kanjiže, Kikinde i Ade, 1.600.00 dinara za polazak iz Novog Sada

NAČIN PLAĆANJA: 1.000.00 dinara pri rezervaciji, ostatak 7 dana pre polaska.

NAPOMENE: Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.

Organizator putovanja i izleta na putovanju zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih programom, kao i redosleda razgledanja usled objektivnih okolnosti (npr gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak….).  Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta ili tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja… ne rade.

Organizator putovanja zadržava pravo da realizaciju programa putovanja izvrši u saradnji sa drugom agencijom.

Organizator putovanja zadržava pravo da putem “first/last minute” ponude prodaje svoje aranžmane po cenama koje su drugačije od onih u cenovniku. Putnici koji su potpisali ugovor po cenama objavljenim u ovom cenovniku nemaju pravo da potražuju nadoknadu na ime eventualne razlike u ceni.

Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, vremena dolaska i daljeg rasporeda u aranžmanu).

Za sve informacije date usmenim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja.

Redosled sedenja u autobusu se pravi prema datumu prijave, uz uvažavanje starijih putnika, trudnica, porodica sa decom do 12 godina kao i putnika sa dokumentovanim zdravstvenim problemima. Putnik je dužan da prihvati sedište koje mu agencija dodeli.

Moguće je doplatiti željeno sedište po ceni od 300.00 dinara po osobi, ukoliko je raspoloživo izuzimajući sedišta u prvom redu.

Mole se putnici da dan pre putovanja provere tačno vreme i mesto polaska autobusa.

Mole se putnici da vode računa o svojim ličnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana, jer ni Organizator putovanja, ni prevoznik ne odgovaraju za gubitak ličnih stvari. U slučaju obijanja autobusa, putnik može zatražiti nadoknadu štete samo za svoje osigurane stvari kod ovlašćenih osiguravajućih kuća. Organizator putovanja ne može odgovarati niti se organizatoru putovanja pišu prigovori u slučaju ovih nepredviđenih okolnosti.

PUTOVANJE JE GRUPNO. SVE JE PODREĐENO GRUPI. Pojedinačne želje i interesi se ne mogu ispunjavati. Za ovakvu vrstu putovanja neophodno je međusobno poštovanje i razumevanje među putnicima.

Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Aranžman je rađen na bazi 45 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska ili može da realizuje putovanje uz saglasnost putnika za korekciju cene u iznosu od 1.000.00 dinara po putniku.

Prema Zakonu o turizmu iz 2019. godine, agencija nije u obavezi da za jednodnevne izlete obezbedi zaštitu u pogledu garancije putovanja (u slučaju insolventnosti agencije, kao i u slučaju lošeg izvršenja usluga), ta se Garancija putovanja ne izdaje putnicima. 

Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja Organizatora turističke agencije MOL TRAVEL.

Cenovnik br. 33 od 25.09.2020 godine.

ORGANIZATOR PUTOVANJA :

MOL PREVOZ” doo Ada – ogranak turistička agencija “MOL TRAVEL”

licenca OTP br. 308/2020 kategorija A20 od 06.02.2020.

Novi Sad, Dunavska 4, tel 021/421-004

024-415-00-02, 069-262-47-32

Pošaljite nam poruku preko Facebook Messenger-a