Manastir Tumane – Srebrno jezero – Ramska tvrđava

Manastir Tumane – iz 14. veka, za čije ime se vezuje nekoliko predanja o srpskom junaku Milošu Obiliću. Po jednom od njih Obilić je tokom lova slučajno ranio isposnika Zosima Sinajita. Kada ga je odneo vidaru na lečenje, ranjenik mu reče „Tu mani – Nema leka, pusti da tu umrem“. Kako bi okajao svoj greh, Obilić je počeo sa gradnjom manastira u koji bi položio mošti pustinjaka. Tokom gradnje manastira, stigao mu je poziv od kneza da krene u boj – „Tu mani, pa pođi na Kosovo“. Od ovog dvostrukog „Tu mani“ nastalo je ime manastira Tumane. 

Srebrno jezero – se nalazi nedaleko od Velikog Gradišta u istočnoj Srbiji, a udaljeno je od Beograda oko 110 km. Nastalo je pregrađivanjem dunavskog rukavca  1971. godine.  Ovo veštačko jezero prostire se na površini od 4 km2, dostiže dužinu od 14 km, širinu oko 300 m i prosečnu dubinu 8 m.

U kasnim popodnevnim časovima, voda zbog bezbroj iskrica po svojoj površini dobija biserni odsjaj i tada shvatite po čemu je ovo jezero ustvari dobilo ime.

Ramska  tvrđavaSlikovita srednjovekovna Ramska tvrđava sagrađena je 1483. godine po nalogu sultana Bajazita II – dede Sulejmana Veličanstvenog. Iz ovog perioda potiče legenda, po kojoj je sultan Bajazit II, obilazeći svoje vojnike, zastao da se odmori na brežuljku sa koga se pružao lep pogled na Dunav i suprotnu ugarsku stranu. Sedeći tako na prostirci – ihramu (kako glasi turski naziv za prostirku za molitve), on je zaspao. Kada se probudio osećao se kao preporođen. Posle je naredio da se na mestu njegovog ihrama sagradi tvrđava, koja je po ihramu i dobila ime.

PROGRAM PUTOVANJA

   Polazak autobusa iz Ade sa glavne autobuske stanice u 04.00 časa. Polazak autobusa iz Novog Sada, sa parkinga kod Lokomotive na železničkoj stanici u 06:00 časova, iz Beograda sa parkinga ŠTARK ARENE (severna strana kod lopte) u 07:30 časova. 

Vožnju nastavljamo prema manastir Tumane. Ovaj manastir smešten je u podnožju golubačkih planina, na levoj obali Tumanske reke, tako da i sama priroda upotpunjuje lepotu ove svetinje. Jedno predanje kaže da je manastir Tumane nastao kao zadužbina kosovskog junaka Miloša Obilića.

On je započeo gradnju manastira ali nije ga završio jer je otišao u Kosovski boj 1389 god. U manastiru Tumane se kao najveća svetinja, čuvaju mošti Svetog Zosima Tumanskog, Sinaita čudotvorca. U manastiru se ostaje 3 sata.

Nastavak vožnje do Srebrnog jezera. Po dolasku, lagana šetnja obalom jezera uz pratnju vodiča. Slobodno vreme za ručak i individualne aktivnosti.

Nakon toga odlazak do Ramske tvrđave i razgledanje tvrđave sa vodičem. U kasnim popodnevnim časovima polazak autobusa i dolazak u polazno mesto u kasnim večernjim časovima.  

Kraj aranžmana.

CENA ARANŽMANA:

POLAZAK IZ ADE: 3100.00 dinara
POLAZAK IZ NOVOG SADA: 1.990,00 dinara

ARANŽMAN OBUHVATA:
-prevoz autobusom turističke klase na navedenim relacijama

-obilaske i razgledanja prema programu
-usluge pratioca na putovanju
-troškove organizacije

ARANŽMAN NE OBUHVATA:

-individualne troškove

NAČIN PLAĆANJA: 1.000.00 dinara pri rezervaciji, ostatak 7 dana pre polaska.

NAPOMENE: Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.

Agencija zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih programom, kao i redosleda razgledanja usled objektivnih okolnosti (npr. gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak….).  Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta ili tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja… ne rade.

Agencija zadržava pravo da realizaciju programa putovanja izvrši u saradnji sa drugom agencijom.

Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, vremena dolaska i daljeg rasporeda u aranžmanu).

Za sve informacije date usmenim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja.

Redosled sedenja u autobusu se pravi prema datumu prijave, uz uvažavanje starijih putnika, trudnica, porodica sa decom do 12 godina kao i putnika sa dokumentovanim zdravstvenim problemima. Putnik je dužan da prihvati sedište koje mu agencija dodeli.

Moguće je doplatiti željeno sedište po ceni od 300.00 dinara po osobi, ukoliko je raspoloživo izuzimajući sedišta u prvom redu.

Mole se putnici da dan pre putovanja provere tačno vreme i mesto polaska autobusa.

Mole se putnici da vode računa o svojim ličnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana, jer ni agencija, ni prevoznik ne odgovaraju za gubitak ličnih stvari. U slučaju obijanja autobusa, putnik može zatražiti nadoknadu štete samo za svoje osigurane stvari kod ovlašćenih osiguravajućih kuća. Agencija ne može odgovarati niti se agenciji pišu prigovori u slučaju ovih nepredviđenih okolnosti.

PUTOVANJE JE GRUPNO. SVE JE PODREĐENO GRUPI. Pojedinačne želje i interesi se ne mogu ispunjavati. Za ovakvu vrstu putovanja neophodno je međusobno poštovanje i razumevanje među putnicima.

Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Aranžman je rađen na bazi 45 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika agencija ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska.

Prema Zakonu o turizmu iz 2019. godine, agencija nije u obavezi da za jednodnevne izlete obezbedi zaštitu u pogledu garancije putovanja (u slučaju insolventnosti agencije, kao i u slučaju lošeg izvršenja usluga), ta se Garancija putovanja ne izdaje putnicima. 

Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja turističke agencije MOL TRAVEL.

Cenovnik br. 11 od 29.09.2021. godine.

“MOL PREVOZ” doo Ada – ogranak turistička agencija “MOL TRAVEL” Ada

Ada, Ive Lole Ribara bb, tel 024/580-111Pošaljite nam poruku preko Facebook Messenger-a