Manastir Tumane i Golubac

Manastir Tumane nalazi se na 120 kilometara od Beograda i 9 km od Golubca. Po jednom predanju osnovan je u drugoj polovini 14. veka, kao zadužbina kosovskog junaka Miloša Obilića. Manastir se u turskim popisima prvi put pominje 1572–1573. godine, a potom u vreme sultana Murata III u 16. veku. Manastirski kompleksa zajedno sa gostoprimnicom i mini zoo vrtom predstavlja oazu duhovnog mira i jedan prelep ambijent koji zaista vredi videti i doživeti.

Golubac – ovaj lep i istorijski značajan grad nalazi se na istoku Srbije i predstavlja skriveno bogastvo Srbije zbog svoje lepe prirode, arhitekture i srednjovekovne tvrđave.

PROGRAM PUTOVANJA

   14.11.2021. – Polazak autobusa iz Ade sa glavne autobuske stanice u 04.00 časa. Polazak autobusa iz Novog Sada, sa parkinga kod Lokomotive na železničkoj stanici u 06:00 časova, iz Beograda sa parkinga ŠTARK ARENE (severna strana kod lopte) u 07:30 časova. Vožnja preko Požarevca do manastira Tumane sa usputnom pauzom radi odmora.

     Manastir Tumane smešten je u podnožju golubačkih planina, na levoj obali Tumanske reke, tako da i sama priroda upotpunjuje lepotu ove svetinje. Miloš Obilić  je započeo gradnju manastira ali nije ga završio jer je otišao u Kosovski boj 1389 god. U manastiru Tumane se kao najveća svetinja, čuvaju mošti Svetog Zosima Tumanskog, Sinaita čudotvorca. Obilazak  manastira Tumane. U manastiru se ostaje 3 sata.

Nastavak vožnje do mesta Golubac. Slobodno vreme za ručak i individualne aktivnosti. U kasnim popodnevnim časovima polazak autobusa i dolazak u polazno mesto u kasnim večernjim časovima. Kraj aranžmana.

CENA ARANŽMANA:

POLAZAK IZ ADE: 3.090.00 dinara
POLAZAK IZ NOVOG SADA: 1.990,00 dinara

ARANŽMAN OBUHVATA:
-prevoz autobusom turističke klase na navedenim relacijama

-obilaske i razgledanja prema programu
-usluge pratioca na putovanju
-troškove organizacije

ARANŽMAN NE OBUHVATA:

-individualne troškove

NAČIN PLAĆANJA: 1.000.00 dinara pri rezervaciji, ostatak 7 dana pre polaska.

NAPOMENE: Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.

Agencija zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih programom, kao i redosleda razgledanja usled objektivnih okolnosti (npr. gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak….).  Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta ili tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja… ne rade.

Agencija zadržava pravo da realizaciju programa putovanja izvrši u saradnji sa drugom agencijom.

Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, vremena dolaska i daljeg rasporeda u aranžmanu).

Za sve informacije date usmenim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja.

Redosled sedenja u autobusu se pravi prema datumu prijave, uz uvažavanje starijih putnika, trudnica, porodica sa decom do 12 godina kao i putnika sa dokumentovanim zdravstvenim problemima. Putnik je dužan da prihvati sedište koje mu agencija dodeli.

Moguće je doplatiti željeno sedište po ceni od 300.00 dinara po osobi, ukoliko je raspoloživo izuzimajući sedišta u prvom redu.

Mole se putnici da dan pre putovanja provere tačno vreme i mesto polaska autobusa.

Mole se putnici da vode računa o svojim ličnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana, jer ni agencija, ni prevoznik ne odgovaraju za gubitak ličnih stvari. U slučaju obijanja autobusa, putnik može zatražiti nadoknadu štete samo za svoje osigurane stvari kod ovlašćenih osiguravajućih kuća. Agencija ne može odgovarati niti se agenciji pišu prigovori u slučaju ovih nepredviđenih okolnosti.

PUTOVANJE JE GRUPNO. SVE JE PODREĐENO GRUPI. Pojedinačne želje i interesi se ne mogu ispunjavati. Za ovakvu vrstu putovanja neophodno je međusobno poštovanje i razumevanje među putnicima.

Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Aranžman je rađen na bazi 45 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika agencija ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska.

Prema Zakonu o turizmu iz 2019. godine, agencija nije u obavezi da za jednodnevne izlete obezbedi zaštitu u pogledu garancije putovanja (u slučaju insolventnosti agencije, kao i u slučaju lošeg izvršenja usluga), ta se Garancija putovanja ne izdaje putnicima. 

Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja turističke agencije MOL TRAVEL.

Cenovnik br. 14 od 15.10.2021. godine.

“MOL PREVOZ” doo Ada – ogranak turistička agencija “MOL TRAVEL” Ada

Ada, Ive Lole Ribara bb, tel 024/580-111Pošaljite nam poruku preko Facebook Messenger-a