Budimpešta – Advent

Jedan od najpopularnijih božićnih sajmova u Europi očekuje ljubitelje zimskih programa i ove godine u srcu Budimpešte, glavnom gradu Mađarske, na trgu Vorosmarty u središtu Pešte.

Budimpešta je jedna od najlepših gradova u Evropi koji nam je na dohvat ruke. Godine 1987. Budimpešta je dodata na UNESCO-vu listu svetske baštine zbog kulturnog i arhitektonskog značaja. Zbog svoje lepote i nestvarne arhitekture grad je dobio nadimak „Pariz Istoka“.

Program putovanja:

Polazak autobusa iz Ade sa glavne autobuske stanice u ranim jutarnjim časovima (tačno vreme polaska biće objavljeno 2 dana ranije). Putovanje do Budimpešte sa usputnim zadržavanjima radi obavljanja graničnih formalnosti i pauza.

Po dolasku u grad sledi panoramsko razgledanje grada sa vodičem. Dolazak na Trg Heroja. Kratko zadržavanje na ovom monumentalnom istorijskom zdanju radi slikanja i nastavak šetnje do Vajdahunjadi dvorca gde se obilazi i čuveni spomenik Anonimusa.

Povratak u autobus i nastavak vožnje kroz najlepši bulevar u Budimpešti (Andraši bulevar). Upoznajemo se sa građevinama poput Opere, Bazilike Sv. Ištvana, i na kraju prelazimo preko prvog kamenog mosta na Dunavu, Lančani most. Odlazimo na Budimsku stranu, stižemo do tvrđave odakle krećemo pešice da se upoznajemo sa građevinama i istorijom grada: Ribarski bastion, Crkva Matije Korvina, spomenik Andraši Hadiku, Šandor palata i sam dvorac.

Po završetku obilaska slobodno vreme za idividualne aktivnosti ili šetnju Vaci ulicom i poseta božićnom vašaru na trgu Verešmarti.

Polazak autobusa za Adu u večernjim časovima. Vožnja sa usputnim pauzama radi odmora. Dolazak autobusa u Adu u kasnim večernjim časovima.

CENA ARANŽMANA: 2.500,00 din

Termin: 11.12.2021.

Aranžman obuhvata:

  • prevoz autobusom turističke klase (klima, audio i video oprema)
  • turističkog pratioca
  • putno zdravstveno osiguranje bez kovida
  • troškove organizacije.

Aranžman ne obuhvata:

  • individualne troškove.

Uslovi plaćanja: do polaska.

NAČIN PLAĆANJA: 1.000.00 dinara pri rezervaciji, ostatak 7 dana pre polaska.

USLOVI ZA ULAZAK U MAĐARSKU: Trenutno se ulazi u Mađarsku bez ikakvih uslova.

NAPOMENE: Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.

Agencija zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih programom, kao i redosleda razgledanja usled objektivnih okolnosti (npr. gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak….).  Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta ili tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja… ne rade.

Agencija zadržava pravo da realizaciju programa putovanja izvrši u saradnji sa drugom agencijom.

Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, vremena dolaska i daljeg rasporeda u aranžmanu).

Za sve informacije date usmenim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja.

Redosled sedenja u autobusu se pravi prema datumu prijave, uz uvažavanje starijih putnika, trudnica, porodica sa decom do 12 godina kao i putnika sa dokumentovanim zdravstvenim problemima. Putnik je dužan da prihvati sedište koje mu agencija dodeli.

Moguće je doplatiti željeno sedište po ceni od 300.00 dinara po osobi, ukoliko je raspoloživo izuzimajući sedišta u prvom redu.

Mole se putnici da dan pre putovanja provere tačno vreme i mesto polaska autobusa.

Mole se putnici da vode računa o svojim ličnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana, jer ni agencija, ni prevoznik ne odgovaraju za gubitak ličnih stvari. U slučaju obijanja autobusa, putnik može zatražiti nadoknadu štete samo za svoje osigurane stvari kod ovlašćenih osiguravajućih kuća. Agencija ne može odgovarati niti se agenciji pišu prigovori u slučaju ovih nepredviđenih okolnosti.

PUTOVANJE JE GRUPNO. SVE JE PODREĐENO GRUPI. Pojedinačne želje i interesi se ne mogu ispunjavati. Za ovakvu vrstu putovanja neophodno je međusobno poštovanje i razumevanje među putnicima.

Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Aranžman je rađen na bazi 45 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika agencija ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska.

Prema Zakonu o turizmu iz 2019. godine, agencija nije u obavezi da za jednodnevne izlete obezbedi zaštitu u pogledu garancije putovanja (u slučaju insolventnosti agencije, kao i u slučaju lošeg izvršenja usluga), ta se Garancija putovanja ne izdaje putnicima. 

Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja turističke agencije MOL TRAVEL.

Cenovnik br. 10 od 29.09.2021. godine.

“MOL PREVOZ” doo Ada – ogranak turistička agencija “MOL TRAVEL” Ada

Ada, Ive Lole Ribara bb, tel 024/580-111

069-262-47-32

Pošaljite nam poruku preko Facebook Messenger-a