Banja Mako 26.02.2022.

Banja Mako nalazi se u južnom delu Mađarske, na nepunih 30 kilometara od Segedina. Podneblje na kojem je izgrađena banja Mako svrstava se u razvijenija poljoprivredna područja. Luk je jedan od osnovnih dobara koja se proizvodi u Makao, zbog čega je glavica crnog luka zaštitini znak banjskog kompleksa. 

Centar je idealan za porodice i celodnevni boravak, imajući u vidu raznovrsni zabavni, rekreativni, wellness & spa sadržaj. Hađmatikum je novije stilske gradnje, u kojem se pored pomenutog nalazi i gastronomska ponuda, saloni lepote, kao i kvalitetne terapijske usluge.

Lekovita voda je pogodna za postoperativne periode oporavka, kod degenerativnih promena zglobova, bolova u mišićima i ginekoloških upala.

Sadržaj : bazeni, relaksirajući vodeni sadržaji, lekovita termalna voda, finska sauna, infrared sauna, bio sauna, parno kupatilo, aroma sauna, hromo sauna, hidromasaže, tropske kiše (tuševi), tepidarijum, terapijske usluge, aqua park, sadržaji za decu, masaže.

PROGRAM PUTOVANJA:

26.02.2022. – Polazak autobusa iz Kikinde i Ade u ranim jutarnjim časovima (tačno vreme biće objavljeno 2 dana pred polazak).

Putovanje preko graničnog prelaza Horgoš do banje Mako.
Dolazak u Banju Mako u prepodnevnim časovima. Kupanje u zatvorenim bazenima (otvoreni bazeni ne rade tokom jeseni i zime) i korišćenje ostalih sadržaja prema individualnom interesovanju.
Boravak u banji do poslepodnevnih časova kada je predviđen polazak za Srbiju.
Dolazak autobusa u polazno mesto u kasnim večernjim časovima – zavisno od uslova na putu i zadržavanja na graničnim prelazima. Kraj programa.

CENA ARANŽMANA:

POLAZAK IZ KIKINDE I ADE: 1.200,00 dinara

ARANŽMAN OBUHVATA:
-prevoz autobusom visoke turističke klase na navedenim relacijama

-usluge pratioca na putovanju
-agencijske usluge

ARANŽMAN NE OBUHVATA:

-ulaznicu za banjski kompleks i korišćenje sadržaja

(odrasli:3.100 forinti – oko 1.000,00 dinara, deca do 16 godina: 2.300 forinti – oko 800,00 dinara)

-putno zdravstve osiguranje Wiener Stadtische (ne pokriva kovid)

-individualne troškove

-ulaznicu za saune, masaže

NAČIN PLAĆANJA: 1.000.00 dinara pri rezervaciji, ostatak 7 dana pre polaska.

*** NE ČEKA SE NA GRANICI OBRADA PAPIRA ZA TAX FREE ***

NAPOMENE: Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.

Agencija zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih programom, kao i redosleda razgledanja usled objektivnih okolnosti (npr. gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak….).  Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta ili tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja… ne rade.

Agencija zadržava pravo da realizaciju programa putovanja izvrši u saradnji sa drugom agencijom.

Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, vremena dolaska i daljeg rasporeda u aranžmanu).

Za sve informacije date usmenim ili elektronskim putem agencija nesnosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja.

Redosled sedenja u autobusu se pravi prema datumu prijave, uz uvažavanje starijih putnika, trudnica, porodica sa decom do 12 godina kao i putnika sa dokumentovanim zdravstvenim problemima. Putnik je dužan da prihvati sedište koje mu agencija dodeli.

Moguće je doplatiti željeno sedište po ceni od 300.00 dinara po osobi, ukoliko je raspoloživo izuzimajući sedišta u prvom redu.

Mole se putnici da dan pre putovanja provere tačno vreme i mesto polaska autobusa.

Mole se putnici da vode računa o svojim ličnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana, jer ni agencija, ni prevoznik ne odgovaraju za gubitak ličnih stvari. U slučaju obijanja autobusa, putnik može zatražiti nadoknadu štete samo za svoje osigurane stvari kod ovlašćenih osiguravajućih kuća. Agencija ne može odgovarati niti se agenciji pišu prigovori u slučaju ovih nepredviđenih okolnosti.

PUTOVANJE JE GRUPNO.SVE JE PODREĐENO GRUPI. Pojedinačne želje i interesi se ne mogu ispunjavati. Za ovakvu vrstu putovanja neophodno je međusobno poštovanje i razumevanje među putnicima.

Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Aranžman je rađen na bazi 45 prijavljenih putnikai usled nedovoljnog broja putnika agencija ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska.

Prema Zakonu o turizmu iz 2019. godine, agencija nije u obavezi da za jednodnevne izlete obezbedi zaštitu u pogledu garancije putovanja (u slučaju insolventnosti agencije, kao i u slučaju lošeg izvršenja usluga), ta se Garancija putovanja ne izdaje putnicima. 

Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja turističke agencije MOL TRAVEL.

Cenovnik br. 16 od 22.10.2021. godine.

“MOL PREVOZ” doo Ada – ogranak turistička agencija “MOL TRAVEL” Ada

Ada, Ive Lole Ribara bb, tel 024/580-111, 069-262-47-32

Pošaljite nam poruku preko Facebook Messenger-a