Banja Luka

Banja Lukanajveći grad Republike Srpske izrastao na obalama reke Vrbas. U ovom gradu i njegovoj okolini preplitale su se različite kulture, običaji i uticaji. Sve to je ostavilo traga na arhitekturi pojedinih delova grada, ali i na velikom broju kulturno – istorijskih spomenika kao svedoka različitih epoha i ljudskog stvaralaštva.

PROGRAM PUTOVANJA:

13.11.2021. – Polazak autobusa iz Ade sa glavne autobuske stanice u 00.00 časova. Polazak iz Novog Sada sa parkinga kod lokomotive u 02:00 časova. Putovanje preko Rume, Bijeljine i Brčkog do Banja Luke.

Razgledanje i upoznavanje grada: Trg Krajine, obilazak fontane oko koje je smeštena tržnica, robna kuća, trgovački objekti. Tu se nalazi i naknadno podignut krivi sat, koji simbolizuje vreme udara velikog zemljotresa 1969. godine. Kao i svaki sat, on je mesto susreta i orjentir za zakazivanje sastanaka. Šetnja pešačkom zonom – Gospodskom ulicom, zgrada predsednika Republike Srpske. Tu su Banski dvori kao i prelepi Hram Hrista Spasitelja koji je sagrađen od crveno žutog kamenja vulkanskih stena. Pogled i na crkvu Svete Trojice i Katoličku katedrala sv. Bonaventure sa futurističkim tornjem. Slobodno vreme.

Oko 13..00 časova se sastajemo radi fakultativnog odlaska do Krupe na Vrbasu (10 evra fakultativa). Krupa je udaljena oko 30 km od Banjaluke. Obilazi se manastir Krupa i odlazi do slapova na Vrbasu.

U dogovoreno vreme sastanak grupe i povratak. Na putu nazad pauza u etno selu Stanišići kod Bijeljine. Dolazak autobusa u polazno u kasnim večernjim časovima. Kraj aranžmana.


CENA ARANŽMANA:

POLAZAK IZ ADE: 5.090,00 dinara
POLAZAK IZ NOVOG SADA: 3.990,00 dinara

ARANŽMAN OBUHVATA:
-prevoz autobusom turističke klase na navedenim relacijama

-obilaske i razgledanja prema programu
-usluge pratioca na putovanju

-usluge lokalnog vodiča
-troškove organizacije

ARANŽMAN NE OBUHVATA:

-individualne troškove

-putno zdravstveno osiguranje Wiener Stadtische. Deca do 18 godina 105.00 dinara, odrasli do 70 godina 150,00 dinara, odrasli preko 70 godina do 242,00 dinara.

NAČIN PLAĆANJA: 1.000.00 dinara pri rezervaciji, ostatak 7 dana pre polaska.

NAPOMENE: Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.

Agencija zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih programom, kao i redosleda razgledanja usled objektivnih okolnosti (npr. gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak….).  Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta ili tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja… ne rade.

Agencija zadržava pravo da realizaciju programa putovanja izvrši u saradnji sa drugom agencijom.

Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, vremena dolaska i daljeg rasporeda u aranžmanu).

Za sve informacije date usmenim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja.

Redosled sedenja u autobusu se pravi prema datumu prijave, uz uvažavanje starijih putnika, trudnica, porodica sa decom do 12 godina kao i putnika sa dokumentovanim zdravstvenim problemima. Putnik je dužan da prihvati sedište koje mu agencija dodeli.

Moguće je doplatiti željeno sedište po ceni od 300.00 dinara po osobi, ukoliko je raspoloživo izuzimajući sedišta u prvom redu.

Mole se putnici da dan pre putovanja provere tačno vreme i mesto polaska autobusa.

Mole se putnici da vode računa o svojim ličnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana, jer ni agencija, ni prevoznik ne odgovaraju za gubitak ličnih stvari. U slučaju obijanja autobusa, putnik može zatražiti nadoknadu štete samo za svoje osigurane stvari kod ovlašćenih osiguravajućih kuća. Agencija ne može odgovarati niti se agenciji pišu prigovori u slučaju ovih nepredviđenih okolnosti.

PUTOVANJE JE GRUPNO. SVE JE PODREĐENO GRUPI. Pojedinačne želje i interesi se ne mogu ispunjavati. Za ovakvu vrstu putovanja neophodno je međusobno poštovanje i razumevanje među putnicima.

Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Aranžman je rađen na bazi 45 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika agencija ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska.

Prema Zakonu o turizmu iz 2019. godine, agencija nije u obavezi da za jednodnevne izlete obezbedi zaštitu u pogledu garancije putovanja (u slučaju insolventnosti agencije, kao i u slučaju lošeg izvršenja usluga), ta se Garancija putovanja ne izdaje putnicima. 

Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja turističke agencije MOL TRAVEL.

Cenovnik br. 15 od 15.10.2021. godine.

“MOL PREVOZ” doo Ada – ogranak turistička agencija “MOL TRAVEL” Ada

Ada, Ive Lole Ribara bb, tel 024/580-111

Pošaljite nam poruku preko Facebook Messenger-a