Banja Đula 29.01.2022.

Banja Đula je gradić i banjsko mesto na jugoistoku Mađarske i jedan je od napoznatijih banjskih i termalnih centara u Mađarskoj. Mestom dominira utvrđenje sa jezerom koje se nalazi ispred njega i parkom koji ga okružuje. Banja Đula je poznata po svojih šest termalnih izvora iz kojih lekovita voda izvire sa dubine od 2.000 metara sa temperaturom od oko 72° C. Lekovita voda pogodna je za lečenje bolesti motorike, nervnih bolesti, kod poremećaja pri varenju, ginekoloških problema i rehabilitacije nakon traumatskih povreda. Ovo je jedina banja u Mađarskog gde postoji bazen za plivanje sa termalnom vodom. https://varfurdo.hu/

Banjski kompleks VÁRFÜRDŐ  ima ukupno 19 bazena i wellness centar. Unutrašnji kompleks sadrži 4 bazena sa lekovitom vodom različite temperature i 1 spoljašnji bazen sa lekovitom vodom. Kompleks spoljašnjih letnjih bazena za zabavu sadrži i olimpijski bazen za rekreativno plivanje.

AQUAPALOTA  je nov atrakcijski deo koji se prostire na 6000 m². Ovde su gostima na raspolaganju 3 tobogana: porodični tobogan, “svetleći tunel” tobogan, kao i jedinstven “krofna” tobogan sa slajdom na gore, zatim bazen u pećini sa masažerima, bar u bazenu, ograđen deo sa skakaonicom i posebnim bazenom dubine 3 m. Za najmlađe je izvojen dečiji bazen.

SAUNA PARK CASTELLO sadrži termalni bazen sa masažerima, unutrašnje i dve spoljne saune, spoljni đakuzi i intimnu zatvorenu baštu sa ležaljkama za sunčanje. Na spratu se nalazi veliki đakuzi i izdvojen deo sa saunama gde se nalaze 4 saune, tuševi i hladan bazen na terasi.

PROGRAM PUTOVANJA:

29.01.2022. – Polazak autobusa iz Kikinde i Ade u ranim jutarnjim časovima (tačno vreme biće objavljeno 2 dana pred polazak). Putovanje preko graničnog prelaza Horgoš do Đule.

Dolazak u Banju Đula u prepodnevnim časovima. Kupanje u zatvorenim bazenima (otvoreni bazeni ne rade tokom jeseni i zime) i korišćenje ostalih sadržaja prema individualnom interesovanju.
Boravak u banji do poslepodnevnih časova. Slobodno vreme za razgledanje grada. U glavnoj ulici je popločano šetalište sa brojnim restoranima i tradicionalnim poslastičarnicama.
Nakon slobodnog vremena polazak za Srbiju. Dolazak autobusa u polazno mesto u kasnim večernjim časovima – zavisno od uslova na putu i zadržavanja na graničnim prelazima. Kraj programa.

CENA ARANŽMANA: 1.800,00 dinara

ARANŽMAN OBUHVATA:
– prevoz autobusom turističke klase na navedenim relacijama

– usluge pratioca na putovanju
– organizacione troškove.

ARANŽMAN NE OBUHVATA:

– SPECIJALNU CENU ULAZNICE ZA KORIŠĆENJE BANJSKOG KOMPLEKSA  VÁRFÜRDŐ  + AQUA PALOTE + ORMARIĆA ZA STVARI: 3.500 forinti  (plaća se na licu mesta)

– ulaznicu za saune : 1.400 forinti (plaća se na licu mesta)

– putno zdravstveno  osiguranje Wiener Stadtische (ne pokriva kovid): deca do 18 god. 81,00 din, odrasli do 71 god. 116,00 din, odrasli preko 71 god. 242,00 din (plaća se uagenciji)

individualne troškove.

NAČIN PLAĆANJA: 1.000.00 dinara pri rezervaciji, ostatak 7 dana pre polaska.

CENA ZA DECU DO 12 GODINA: 1.600,00 dinara.

*** NE ČEKA SE NA GRANICI OBRADA PAPIRA ZA TAX FREE ***

ULAZAK U MAĐARSKU: Trenutno se ulazi u Mađarsku bez ikakvih uslova vezanih za Covid 19, što važi i za banjski kompleks u Đuli.

*Za državljene Srbije potrebna dokumentacija za prelazak granice je važeći biometrijski pasoš. U slučaju da maloletna deca ne putuju u pratnji oba ili jednog roditelja potrebna im je saglasnost roditelja.

*Putnici koji nisu državljani Srbije obavezni su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje putuju. Agencija ne snosi odgovornost u služaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju države u koju putuje.

NAPOMENE: Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.

Agencija zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih programom, kao i redosleda razgledanja usled objektivnih okolnosti (npr. gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak….).  Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta ili tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja… ne rade.

Agencija zadržava pravo da realizaciju programa putovanja izvrši u saradnji sa drugom agencijom.

Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, vremena dolaska i daljeg rasporeda u aranžmanu).

Za sve informacije date usmenim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja.

Redosled sedenja u autobusu se pravi prema datumu prijave, uz uvažavanje starijih putnika, trudnica, porodica sa decom do 12 godina kao i putnika sa dokumentovanim zdravstvenim problemima. Putnik je dužan da prihvati sedište koje mu agencija dodeli.

Moguće je doplatiti željeno sedište po ceni od 500.00 dinara po osobi, ukoliko je raspoloživo izuzimajući sedišta u prvom redu.

Mole se putnici da dan pre putovanja provere tačno vreme i mesto polaska autobusa.

Mole se putnici da vode računa o svojim ličnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana, jer ni agencija, ni prevoznik ne odgovaraju za gubitak ličnih stvari. U slučaju obijanja autobusa, putnik može zatražiti nadoknadu štete samo za svoje osigurane stvari kod ovlašćenih osiguravajućih kuća. Agencija ne može odgovarati niti se agenciji pišu prigovori u slučaju ovih nepredviđenih okolnosti.

PUTOVANJE JE GRUPNO. SVE JE PODREĐENO GRUPI. Pojedinačne želje i interesi se ne mogu ispunjavati. Za ovakvu vrstu putovanja neophodno je međusobno poštovanje i razumevanje među putnicima.

Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti.

Aranžman je rađen na bazi 45 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika agencija ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska.

Prema Zakonu o turizmu iz 2019. godine, agencija nije u obavezi da za jednodnevne izlete obezbedi zaštitu u pogledu garancije putovanja (u slučaju insolventnosti agencije, kao i u slučaju lošeg izvršenja usluga), ta se Garancija putovanja ne izdaje putnicima. 

Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja turističke agencije MOL TRAVEL.

Cenovnik br. 18 od 13.12.2021. godine.

“MOL PREVOZ” doo Ada – ogranak turistička agencija “MOL TRAVEL” Ada

Ada, Ive Lole Ribara bb, tel 024/580-111, 069-262-47-32

Pošaljite nam poruku preko Facebook Messenger-a