Bački Monoštor – 14.05.2022.

Bački Monoštor – vojvođansko selo okruženo misterioznim dunavskim rukavcima, kanalima i mirisnim šumama, pruža vam priliku da osetite duh tradicije očuvan u prelepim nošnjama i etno-kućama, posetite zanatlije koji se bave već polako zaboravljenim starim zanatima,  uživate u gastronomskim specijalitetima i domaćim proizvodima. Monoštorske šume „Evropskog Amazona“ svojim mirisima, zvucima i slikama predstaviće vam jedan sasvim novi svet, za koga smo često nesvesni da nam se nalazi tu, nadomak ruke.

PROGRAM PUTOVANJA:

14.05.2022. – Polazak autobusa iz Kikinde, Ade i Subotice u jutarnjim časovima (tačno vreme biće objavljeno 2 dana pred polazak). Putovanje do Bačkog Monoštora.

Doček gostiju u pčelarskom domaćinstvu. Upoznavanje sa višedecenijskom tradicijom bavljenja ovim poslom. Radionica o pčelarstvu, prezentacija i degustacija meda i proizvoda od meda. Posluženje – medenjaci, domaći sokovi i medljana rakija.

Poseta crkvi sv. Petra i Pavla, čiji delovi imaju status spomenika kulture. Kroz interesantan istorijat župe provešće nas sveštenik.

Poseta nekom od zanatlija koji se bave tradicionalnim zanatima – izrada drvenih čamaca, kovač, proizvodnja štukatura od trske (u zavisnosti od raspoloživosti).

Poseta Etno kući Mali Bodrog – razgledanje kuće i osveženje. Ručak: tradicionalni riblji paprikaš sa domaćim rezancima, desert.

Vožnja brodićem Velikim bačkim kanalom, uz prigodnu priču kapetana. Rezervat, šetnja šumom uz stručnog vodiča.

Povratak autobusa oko 18.00 časova i dolazak u polazno mesto u večernjim časovima. Kraj aranžmana.

CENA ARANŽMANA: 3.750,00 din

ARANŽMAN OBUHVATA:

  • prevoz turističkim autobusom
  • ulaznice za sve navedene obilaske i degustacije
  • ručak u Etno kući Mali Bodrog
  • vožnju brodićem
  • usluge turističkog pratioca
  • troškove organizatora

NAČIN PLAĆANJA: 1.000.00 dinara pri rezervaciji, ostatak 7 dana pre polaska.

Aranžman je rađen na bazi 45 prijavljenih putnika. Rok za otkaz usled nedovoljnog broja putnika je 5 dana.

Prema zakonu o turizmu, član 79, za jednodnevne izleti (putovanja kraća od 24h), nije obezbeđena zaštita u pogledu garancije putovanja.

Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja turističke agencije MOL TRAVEL.

Cenovnik br. 06. od 04.03.2022. godine.

“MOL PREVOZ” doo Ada – ogranak turistička agencija “MOL TRAVEL” POSREDNIK, Ada

Ada, Ive Lole Ribara bb, tel 024/580-111

OPŠTE NAPOMENE:

Agencija zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih programom, kao i redosleda razgledanja usled objektivnih okolnosti (npr. gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak….).  Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta ili tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja… ne rade.

Agencija zadržava pravo da realizaciju programa putovanja izvrši u saradnji sa drugom agencijom.

Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, vremena dolaska i daljeg rasporeda u aranžmanu).

Za sve informacije date usmenim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja.

Redosled sedenja u autobusu se pravi prema datumu prijave, uz uvažavanje starijih putnika, trudnica, porodica sa decom do 12 godina kao i putnika sa dokumentovanim zdravstvenim problemima. Putnik je dužan da prihvati sedište koje mu agencija dodeli.

Moguće je doplatiti željeno sedište po ceni od 500.00 dinara po osobi, ukoliko je raspoloživo izuzimajući sedišta u prvom redu.

Mole se putnici da dan pre putovanja provere tačno vreme i mesto polaska autobusa.

Mole se putnici da vode računa o svojim ličnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana, jer ni agencija, ni prevoznik ne odgovaraju za gubitak ličnih stvari. U slučaju obijanja autobusa, putnik može zatražiti nadoknadu štete samo za svoje osigurane stvari kod ovlašćenih osiguravajućih kuća. Agencija ne može odgovarati niti se agenciji pišu prigovori u slučaju ovih nepredviđenih okolnosti.

PUTOVANJE JE GRUPNO. SVE JE PODREĐENO GRUPI. Pojedinačne želje i interesi se ne mogu ispunjavati. Za ovakvu vrstu putovanja neophodno je međusobno poštovanje i razumevanje među putnicima.

“MOL PREVOZ” doo Ada – ogranak turistička agencija “MOL TRAVEL” POSREDNIK, Ada

Ada, Ive Lole Ribara bb, tel 024/580-111

Pošaljite nam poruku preko Facebook Messenger-a