Mesečne karte

ZA ĐAČKE MESEČNE KARTE, POTREBNO JE DA UČENICI DONESU SLEDEĆE:

  • POPUNJEN FORMULAR ( možete uzeti na šalteru ili u školskom autobusu od 1.septembra ),
  • POTVRDU IZ ŠKOLE ( 2 primerka ),
  • POTVRDU IZ OPŠTINE,
  • 2 SLIKE ( 2,5 x 3 ).

Za ostvarivanje prava na popust za 2 deteta, pored navedenog, potrebne su i kopije izvoda iz matične knjige rođenih za oba deteta!

– CENA IZRADE MESEČNE KARTE JE 300,00 DINARA –

SAMO KOMPLETNU DOKUMENTACIJU PRIMAMO SA IZNOSOM ZA MESEČNU KARTU !

„MOLPREVOZ“ DOO

im_molprevoz_1439897676