Krakov – 3 noćenja

Uskrs / Dan rada (Prvi maj)

Krakov je čak 500 godina bio prestonica Poljske, a danas je jedan od najvećih gradova u Poljskoj. To je grad koji odiše energijom, mladošću i jedan je od najvećih univerzitetskih centara u Evropi. Nalazi se na obalama reke Visle. Krakov, kao i uopšte ovaj deo Poljske, smatra se srcem cele zemlje zato što obiluje bogatim kulturno-istorijskim nasleđem. Netaknut u II Svetskom ratu, stari deo grada prepun crkvi i muzeja, sa dominantnim kraljevskim dvorcem Vavelom podseća na slavne dane viševekovnog sedišta poljskih kraljeva. Krakov je prvi grad u svetu čiji je istorijski centar stavljen na UNESCO – vu listu svetske baštine. Osim mnogih mesta u samom gradu koje treba posetiti, nedaleko se nalazi i rudnik soli Velička, kao i ozloglašeni koncentracionil Auschwitz. Dakle, spakujte vaše kofere, jer vas ovaj šarmantni grad očekuje!

PROGRAM PUTOVANJA – PRAZNIK RADA:
1. Dan 28.04.2017. NIŠ / BEOGRAD / NOVI SAD
Polazak autobusa iz Beograda sa parkinga u Bloku 42 (preko puta ulaza na buvlju pijacu). Proveriti 3 dana pre puta tačno vreme polaska. Vožnja preko Mađarske i Slovačke sa usputnim pauzama radi odmora.
2. dan 29.04.2017. KRAKOV
Dolazak u Krakov u prepodnevnim satima. Po dolasku odlazak na panoramsko razgledanje grada autobusom (bez ulaznica u crkve i dvorce): Dvorac Vavel (Wawel), Katedrala Sv. Stanislava i Vaclava i kraljevski dvorac iz XIV veka. Šetnja Glavnim trgom (jednim od najvećih srednjevekovnih trgova u Evropi i jedna od najlepših urbanističkih celina uopšte), gde se nalazi spomenik Adamu Mickjevicu- poznatom poljskom pesniku i gotička Crkva Sv. Marije, Florianska ulica. Smeštaj u hotel u popodnevnim časovima. Slobodno vreme za individualne aktivnosti, predlažemo posetu Galeria Krakowska (jedan od najboljih šoping centara u Poljskoj). Noćenje.
3. dan 30.04.2017. KRAKOV-AUŠVIC
Doručak. Slobodan dan za individualna razgledanja ili fakultativni odlazak do Aušvica – Birkenau i obilazak jednog od najznačajnih simbola svetske istorije, koji predstavlja najveći i najozloglašeniji logor nacističke Nemačke (današnji spomenmuzej pod zaštitom UNESCO-a). Povratak u Krakov. Noćenje.
4. dan 01.05.2017. KRAKOV-VELIČKA
Doručak. Slobodno vreme u Krakovu ili fakultativna poseta rudniku soli Velička (Wieliczka-najstariji rudnik soli u Evropi) – impresivnom podzemnom svetu slanih jezera, prostorija i hodnika gde se nalazi i kraljevska kapela od soli kao i koncernta dvorana u koje su stvorile generacije rudara. Povratak u hotel. Slobodno vreme. Noćenje.
5. dan 02.05.2017. KRAKOV
Doručak. Napuštanje hotela posle doručka. Oko 18.00h je predvidjen polazak sa dogovorenog mesta za Srbiju. Noćna vožnja kroz Slovačku i Mađarsku prema Novom Sadu, Beogradu, Nišu sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora.
6. dan 03.05.2017. NOVI SAD / BEOGRAD / NIŠ
Dolazak u Novi Sad / Beograd / Niš u ranim jutarnjim časovima. (Kraj usluga)
Cenovnik za 2017
Smeštaj Usluga 13.04.-18.04. 28.04.-03.05.
Soba 1/2 BB 99 115
Cene su izražene u eurima po osobi.
Aranžman se plaća dinarskoj protivvrendosti po prodajnom kursu Alpha Banke na dan uplate.
ARANŽMAN OBUHVATA:
– prevoz udobnim turističkim autobusom visoke turističke klase, sa kompletnom opremom (audio-video, grejanje, DvD)
– 3 noćenja sa doručkom u Krakovu u hotelu u 1/2 i 1/2+1 u sobama ( doručak kontinentalni-samoposluživanje)
– obilaske prema programu ( Krakov )
– usluge pratioca grupe (predstavnik agencije)
– troškove organizacije putovanja
ARANŽMAN NE OBUHVATA:
– individualne troškove
– OBAVEZNO medjunarodno putno zdravstveno osiguranje – individualno ili grupno
– ulaznice i fakultativne izlete

FAKULTATIVNI IZLETI:

– Aušvic i Birkenau – 25 €
– Rudnik soli Velička – 25 €
Cene fakultativnih izleta podložne su promenama (minimum za realizaciju je 25 putnika). Organizator putovanja zadržava pravo korigovanja cena u slučaju nedovoljnog broja putnika, koje putnici nisu u obavezi da prihvate.
POPUSTI I DOPLATE:
– doplata za 1/1 sobu je 40% od cene aranžmana
DOPLATA ZA PUTNIKE IZ NIŠA – 15€
OPIS I LOKACIJA HOTELA:
Smeštaj će biti u hotelu:
HOTEL IBIS BUDGET BRONOWICE www.ibisbudget.com
Svaki hotel iz ove ponude ima restoran, a svaka soba ima tuš/wc. Tačno ime hotela biće naknadno saopšteno.
NAČIN PLAĆANJA:
– 30% prilikom rezervacije, a ostatak od 70% najkasnije 10 dana pre putovanja
– 30% prilikom rezervacije, a ostatak na jednake rate čekovima građana do 20.06.2015 uz uvećanje od 1,5% na mesečnom nivou
NAPOMENA:
• Proveriti 3 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska autobusa
• Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…)
• Za sve informacije date usmenim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije
• Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviñenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviñenog za obilazak…)
• Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja
• Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aranžmanu minimum 4 – 8 nedelja unapred
• Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave
• Preporuka je, da se putnici sa novim crvenim pasošima, informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju …) na webstranici Delegacije Evropske unije u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije.

Molimo Vas da pažljivo pročitate Opšte uslove putovanja. Organizator putovanja je Turistička agencija AQUA BGD TRAVEL licenca OTP br. 93/2013 od 06.12.2013. Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja Turističke agencije AQUA BGD TRAVEL. Aranžman je radjen na bazi od minimum 45 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska. Organizator putovanja zadržava pravo korekcije ugovorene cene pre početka putovanja usled promene u kursu razmene valute ili promene u tarifama prevoznika i u zakonom predvidjenim slučajevima.
Cenovnik br.1 od 17.12.2016 godine /Krakov – 6 dana autobus/

SUBAGENT – MOL TRAVEL,  Licenca OTP 220/2010 od 11.02.2010.

TEL. 021/421-004